Showing 1-5 of 19 results

Jak se učit s dyslektikem

Květen 8, 2019
8

Pokud máme doma dítě s poruchami učení, ve většině případů je největší problém se čtením. Dítě nerado čte, čtenému textu buď nerozumí, nebo čte s chybami.  A jelikož je čtení ve škole stěžejní, odráží se tyto obtíže i do dalšího učiva – …